INFO TIL PRAKTISERENDE LÆGER

Fra 1.april 2017 er der indgået aftale mellem Danske regioner og FAPS om ny overenskomst for specialet dermato-venerologi.
 
Det betyder blandt andet: 

  • at patienter der tidligere har haft ulimiteret forløb eks. patienter med ulcus cruris og patienter der følges for hudkræft samt patienter i lys-behandling fremover ikke længere kan ses ulimiteret og det vil kræve en ny henvisning såfremt pt med bensår skal ses mere end 8 gange i klinikken eller hvis en patient skal have mere end 30 lys-behandlinger.

Alle patienter der har været fulgt ulimiteret for hudkræft kræves der ny henvisning på. 

  • at patienter med ukomplicerede fodvorter ikke længere følges i vores speciallæge-praksis.

De diagnosticeres og vejledes i hjemme-behandling.
 
Regionen har desuden besluttet at desincificerende bade  ("røde bade") ikke længere bruges i speciallægepraksis.
Hvis der er behov for disse bade kan patienten henvises til enten Bispebjerg eller Gentoftes Hudafdeling.
 
Der er fremover mulighed for at lave en aftale om tele-dermatologi dvs der sendes foto af patienter efter aftale mhp
råd om diagnose og behandling.

Denne mulighed kan kun bruges såfremt patienten ikke skal ses i klinikken.

Nævi og andre pigmenterede læsioner vurderes IKKE via teledermatologi.
 
 
Se FAPS nyt for mere info.