INFO TIL PRAKTISERENDE LÆGER

Fra 1.april 2017 er der indgået aftale mellem Danske regioner og FAPS om ny overenskomst for specialet dermato-venerologi.
 
Det betyder blandt andet: 

  • at patienter, der tidligere har haft ulimiteret forløb,  f.eks. patienter med ulcus cruris og patienter, der følges for hudkræft samt patienter i lys-behandling, fremover ikke længere kan ses ulimiteret. Det vil kræve en ny henvisning, såfremt en patient med bensår skal ses mere end 8 gange i klinikken, eller hvis en patient skal have mere end 30 lysbehandlinger.

Alle patienter, der har været fulgt ulimiteret for hudkræft, kræves der ny henvisning på.

 

  • at patienter med ukomplicerede fodvorter ikke længere følges i vores speciallægepraksis.

De diagnosticeres og vejledes i hjemme-behandling.
 
 

Regionen har desuden besluttet, at desincificerende bade  ("røde bade") ikke længere bruges i speciallægepraksis.
Hvis der er behov for disse bade, kan patienten henvises til enten Bispebjerg eller Gentoftes Hudafdeling.
 
Der er fremover mulighed for at lave en aftale om tele-dermatologi, dvs. der sendes foto af patienter efter aftale mhp. råd om diagnose og behandling.

Denne mulighed kan kun bruges, såfremt patienten ikke skal ses i klinikken.

Nævi og andre pigmenterede læsioner vurderes IKKE via teledermatologi.
 
 
Se FAPS nyt for mere info.